Общо обяви: 706

Общо потребители: 199736

Добре дошъл, посетител ! [ Регистрирай се | Вход

ДОБАВИ ОБЯВА

Условия

Условия за ползване на www.Obqvi-bg.info

Във връзка с закона за защита на личните данни Ви информираме ,че събираме само данни като имена, потребителско име и емайл адрес .Данните няма да бъдат споделяни с трети лица , освен когато закона го изисква !!!

Не събираме данни , който :

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения

При публикуване на обява Вие сами избирате кой данни да са публични , публичните Ви данни за достъпни за трети страни , в случаят Вие ги предоставяте доброволно и сами поемате риска !!!

Моля ако откриете публикувани лични данни в сайта да ни информирате чрез формата за контакт !!!

При регистрацията в сайта , при забравена парола , при изтичане на ТОП обява или обикновенна обява , Вие ще получавате напомнящи емайли, тези емайли няма как да бъдат спрени , всеки регистриран потребител се съгласява ,че ще получава емайли свързани с правилното функциониране на услугата !!!

www.Obqvi-bg.info – Не е поредният сайт за безплатни обяви , а иновативна и уникална система при която всяка обява в сайта получава свой собствен интернет адрес , етикети , ключови думи по които търсещите машини я включват в свойте резултати

Обяви на телефони с добавена стойност се публикуват само като ТОП без значение в кая рубрика са публикувани, тези който не са ТОП се изтриват в рамките на 24 часа от публикуването им !!! Собственика на обявата  е длъжен да публикува цената на телефоният разговор !!!

Настоящите УСЛОВИЯ  уреждат взаимоотношенията между Obqvi-bg.info от една страна и потребителите на Интернет сайтa www.Obqvi-bg.info , включително и тези които изискват регистрация на потребителско име и парола за вход.

Ако не приемате следните условия, моля не използвайте сайта www.Obqvi-bg.info !
Използването на www.Obqvi-bg.info се счита за израз на съгласие с настоящите условия.

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

Obqvi-bg.info предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет, безплатни и платени обяви, наричани за краткост УСЛУГИТЕ
Obqvi-bg.info предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:
УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Obqvi-bg.info не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на този адрес.
При използване УСЛУГИТЕ на сайта Obqvi-bg.info потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Obqvi-bg.info ПРИ ВЛИЗАНЕТО В САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО МУ.
TopObiavi.info има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят „във вида, в който са“ и това, че TopObiavi.info не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.
За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. TopObiavi.info само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на www.Obqvi-bg.info , ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:
a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);
б) да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Obqvi-bg.info има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.
С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, Obqvi-bg.info уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. Потребителите които ползват категорията „Запознанства“, както и във всички нейни подкатегории, трябва да имат навършени 18 години! Obqvi-bg.info уведомява родителите, че не носи отговорност, ако техните деца, които са ненавършили 18 г. ползват категорията „Запознанства“ както и във всички нейни подкатегории!

4.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА Obqvi-bg.info

Съобразно Закона за защита на личните данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на Obqvi-bg.info при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на промяна на тези ДАННИ.
Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от Obqvi-bg.info по електронен път – в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на www.Obqvi-bg.info
Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от www.Obqvi-bg.info за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.
Obqvi-bg.info има право да изпраща писма, включително по електронна поща до всеки потребител, който посещава или ползва сайта, или останалите наши сайтове с цел, информиране на потребителя, и задоволяване на неговата нужда от УСЛУГИТЕ, които предлага този сайт, или останалите наши сайтове.
Obqvi-bg.info изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма да предоставя ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ на лица неработещи в www.Obqvi-bg.info , без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Obqvi-bg.info си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

5. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на www.TopObiavi.info , след като извърши процеса на регистрация.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно www.Obqvi-bg.info за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността;
ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход) в края на всяка сесия (след използването им).
В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, www.Obqvi-bg.info предлага опция за възстановяване на паролата на акаунта при правилно въвеждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща посочена към акаунта.
Obqvi-bg.info не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък „СЪДЪРЖАНИЕ“), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез УСЛУГАТА СЪДЪРЖАНИЕ. Obqvi-bg.info не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.
Използвайки УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Obqvi-bg.info няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на www.Obqvi-bg.info, за да:
а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другиго или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини ;
б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;
в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на www.Obqvi-bg.info, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
г) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ;
д) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;
е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост („ПРАВА“) на която и да е страна, включително и като не ангажира повече от 24 часа без да ползва към някоя услуга поддомейни или домейни, правата, за чието ползване, принадлежат на www.Obqvi-bg.info ;
ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти ;
з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване ;
и) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време ;
к) да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;
л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони ;
м) да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ ;
н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

7.ДРУГИ

TopObiavi.info има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.
TopObiavi.info си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.
За съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на www.Obqvi-bg.info, а както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
TopObiavi.info си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 6 месеца и няма активни обяви.
Obqvi-bg.info си запазва по всяко време правото да отнеме правата за ползване на безплатни поддомейни на Obqvi-bg.info, предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай на нарушения на потребителското споразумение и ако услугата, базирана на тези поддомейни не е била актуализирана или контролирана през потребителска администрация ( достъп през ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА ) повече от 90 дни като в срок от 10 дни преди изтичането на 90 дневния срок www.Obqvi-bg.info ще прекрати видимостта към съответния поддомейн.
Видимостта към ползваните поддомейни или домейни ще бъде ограничена или прекратена и в случай, че квотите на ползваните услуги са превишени до момента на привеждането им в съответствие с параметрите на ползваните услуги. Obqvi-bg.info си запазва правото да отнема заети от потребители поддомейни, имащи административен характер за работата на www.Obqvi-bg.info.
При констатиране на поддомейн по предходния параграф, www.Obqvi-bg.info изпраща до ПОТРЕБИТЕЛЯ уведомление за прекратяване на ползването на такъв домейн след изтичане на срока, за който е направен абонамент за домейна. Уведомлението по предходното изречение се изпраща до ползващия поддомейна потребител на оставените от него при регистрация e-mail адреси за контакти. В случай, че потребителят е оставил некоректен адрес за контакти, уведомлението се счита за връчено, без www.Obqvi-bg.info да има задължението да издирва други негови контакти.
Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Obqvi-bg.info е свързан с тази мрежа, www.Obqvi-bg.info не гарантира, че потокът информация към и от www.TopObiavi.info няма да бъде следен и записван от трети страни,освен в случаите, в които се използва SSL ( криптирана връзка ), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.
Отговорност за съдържанието на публикуваните обяви носят единствено техните автори!
Obqvi-bg.info не дава гаранции за информацията на уебсайта/домейна www.Obqvi-bg.info включително гаранции за точност, рентабилност или актуалност.
TopObiavi.info не гарантира непрекъснат достъп до сайта. При никакви условия ползващите сайта или собствениците на обявите нямат право да предявяват искове или претенции към www.Obqvi-bg.info .
TopObiavi.info не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.
Ако имате нужда от помощ не се колебайте да ни потърсите, като кликнете на връзката Контакт, в долната лява част на сайта.
Разрешен е до един потребителски профил на физическо лице или фирма.

При наличие на два или повече профила на едно лице или фирма, профилите се редуцират до един. При изтриване, се заличават всички съпътстващи профилът данни – обяви, контактна информация и др.

Изтриват се профили, създадени за заобикаляне на ограничения, наложени от сайта, върху потребител или рубрика.
НЕ СЕ ПРИЕМАТ (ПРЕМАХВАТ СЕ) ОБЯВИ:
- Които съдържат телефонен номер,и-мейл адрес или други контактни данни в текста на обявата (с изключение на специалните полета) или приложения снимков материал.
- Които съдържат всякакъв вид контактна информация в снимките към обявите или снимката (лого) на профила в рубрика „ЗАПОЗНАНСТВА“.
- Еднакви обяви в една и съща категория, преди срокът на същите да е изтекъл.
- Обяви с един и същи текст, публикувани в различни категории.
- Които съдържат некоректна или погрешна информация.
- Които съдържат телефони с добавена стойност извън разрешените рубрики: „УСЛУГИ – ОКУЛТНИ“, „ЗАПОЗНАНСТВА“.
- Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта.
- Които съдържат лични данни (ЕГН, копие от паспорт, лична карта или друго).
- За които се получават множество жалби.
- Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.
- Които съдържат политически материали с агитационни цели и др.
- Които съдържат информация, включваща серийни номера на софтуерни продукти, както и всяка друга, за която нямат законно право.
- Които съдържат информация представляваща търговска, служебна или друга тайна.
- Които съдържат специални символи, излишни интервали, точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата.
- Без точно и детайлно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа.
- Които съдържат повече от един брой предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер.
- В които са попълнени неправилно задължителните полета.
- С цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата.
- Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.
- Които по какъвто и да е начин нарушават Авторските права и запазени търговски марки.
- Предлагащи стоки и услуги, обект на лицензиране, освен ако обявата не съдържа точна контактна информация за компанията и номера на лиценза на съответния продукт. (например – серийни номера на софтуер, незаконно препродаван от частни лица или фирми)
- Предлагащи тютюневи изделия, алкохол (с изключение на бутиков / колекционерски), прекурсори, медикаменти с контролен режим, наркотични вещества, човешки органи, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC.
- Обяви на Интернет магазини, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата.
- Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове.
- Които съдържат множество правописни грешки.
- Които не са изписани на кирилица.
- Които съдържат текст или отделни думи и части от думи с главни букви (Caps Lock). Пример: „ПРОДАВАМ НОВ фотоапарат MINOLTA”.
- Обяви, които са ориентирани към събирането на информация за Потребителите.
- Заплащането за ТОП обява НЕ гарантира публикуването на обявата в Obqvi-bg.info , ако тя не отговаря на Общите условия.

Моля, качвайте само необработвани снимки .
Ще бъдат изтривани снимки който са :
  • прехвърлени през Facebook
  • Снимки, свалени от интернет
  • Чужди снимки;
  • Снимки, съдържащи телефон/e-mail/уебсайт;
  • Актови снимки;
  • Снимки с полови органи.
Ако сте забелязали информация, публикувана в www.Obqvi-bg.info извън правилата на сайта, моля сигнализирайте за нередност чрез Контакти.
В Рубриката “ Ясновидство “ се публикуват само ТОП обяви , всички останали се изтриват !!!
Този сайт използва „бисквитки“ от Google за предоставяне на услугите в него, за персонализиране на рекламите и за анализ на трафика. Информацията за ползването му от ваша страна се споделя с Google. С използването на този сайт вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“.

Нови обяви